ANGLÉS NIVELL II


    NOM DEL CURS.

   ANGLÉS NIVELL II    OBJECTIUS GENERALS:
    Reforçar els coneiximents adquirits peèviament en el curs ANGLÉS BÀSIC I i avançar    en el coneiximent de la llengua anglesa per tal d'assolir un nivell que ens proporcione la    capacitat d'intercomunicació amb persones de parla anglesa o que encara no sent-ho          coneguen l'idioma.


 ESPAIS I RECURSOS: 
  aula amb pissarra, projector i altaveus


 CONEIXIMENTS PREVIS RECOMANATS:

Es recoma haver cursat ANGLÉS BÀSIC I o tindre coneiximents bàsics d'anglés.


 EINES I MATERIALS A APORTAR PER L'ALUMNE: 

Book: New Burlington English for adults 2 ( Burlington Books)


   CONTINGUT
 
TOPIC
GRAMMAR
VOCABULARY
Introductions and greetings
Personal informtion
Like+noun
Like+verb+ing
a/an/some /any
There is /there are
Jobs
Prepositions of place
Talking about routines
Giving directions
Present simple and present continous: contrast
Stative verbs

Free-time activities
Parts of the body
Directions
Talking about the past
Past simple: to be
There was/there were
Emotions
Adjectives
Talking about past events
Past simple
Holiday activities
animals
Making predictions
Making plans
Futue:will
Future: be going to
Present continuous with future meaning
Season and the weather
Transport
Ability
Possibility
Permission
Obligation
Prohibition
Giving advice
Modals: can/should/must
Possessive forms
Objects pronouns
Food and drink
Technology
Talking about experiences
Present perfect simple
Sport
Geographical features
Comparing people
Comparative and superlative adjectives
adverbs
Fashion
Verbs


  METODOLOGIA
 Durante aquest quatrimestre es consolidarà allò estudiat, propiciant l'interacció entre els  alumnes i el professor mitjançant simulació de situacions quotidianes per tal que posin  en pràctica els seus coneiximents i siguen conscients dels seus propis progressos en la  matèria. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario