INFORMÀTICA I


NOM DEL CURS:

Informàtica. (1). Curs d'Informàtica Bàsica


OBJECTIUS GENERALS:

 • Conèixer l'entorn gràfic de Windows com a punt de partida per al control i domini de l'ús de l'ordinador
 • Dotar a l'alumne de les eines necessàries per a facilitar el maneig de l'ordinador en els seus treballs més habituals, com escriure un text, veure fotos, escoltar música, veure vídeos, gravar la seua veu, guardar, ordenar i classificar documents.
 • Utilitzar Internet per a navegar, cercar i gaudir dels seus serveis com enviar correu electrònic o establir una comunicació remota, mitjançant la parla, el text i la imatge. 


ESPAIS I RECURSOS:
Aula d'Informàtica dotada amb 11 ordinadors en xarxa, 1 projector, 1 impressora, pissarra i el programari necessari.


CONEIXIMENTS PREVIS RECOMANATS:
Es parteix de nivell 0.

EINES I MATERIALS A APORTAR PER L’ALUMNE:
L'alumne només necessitarà el material que li aporte el professor durant el curs (anotacions i exercicis) 

CONTINGUT:

 •    Conceptes introductoris sobre l'ordinador i els programes o aplicacions.
 • • Windows 8. Com utilitzar-ho per a localitzar les aplicacions (o programes)
  • Aprendre a usar el teclat i el ratolí mitjançant l'ús del WordPad (per a escriure) i el Paint (per a dibuixar i pintar).
  • Com organitzar arxius o documents mitjançant l'ús dels discos i carpetes.
  • Com adaptar o personalitzar l'ús de Windows.
  • Navegar i cercar informació per Internet amb Internet Explorer.
  • Utilitzar el correu electrònic per a intercanviar missatges (Outlook i Gmail)
  • Comunicar-se, visual, amb veu o missatges de text usant els recursos que ens ofereix Internet (Skype).

METODOLOGIA:
Les classes seran de dos alumnes per ordinador. Es partirà d'un nivell zero. Mitjançant l'experimentació i realització pràctica d'un paquet d'exercicis, perfectament seqüenciats, l'alumne podrà iniciar-se i aprendre els procediments necessaris per al domini de l'ordinador així com de les aplicacions que li permeten realitzar els seus treballs més habituals. Amb el reforç d'una atenció personalitzada.


No hay comentarios:

Publicar un comentario