RESTAURACIÓ DE MOBLES


 NOM DEL CURS
   
RESTAURACIÓ DE MOBLES 
Divendres. 9.30 - 11.30
UPG (PL. Loreto, 4

 OBJECTIUS GENERALS

Conéixer i diagnosticar els danys causats bé per agents invasors (plagues) de la fusta o per altres causes com el desgast originat pel pas del temps. 
Capacitar l’alumne amb les ferramentes necessàries per a la restauració d’un moble propi. 

ESPAIS I RECURSOS
Aula amb taules, cadires, pissarra i projector. 

CONEIXEMENTS PREVIS RECOMANATS
No són necessaris ja que el curs comença des de zero. Està dirigit a gent sense cap coneixement d’ebenisteria. 

EINES I MATERIALS A APORTAR PER L’ALUMNE

  •  Llibreta, boligraf i llapis. 
  •  Metre i escuadra. 
  •  Moble per a restaurar, eines necessàries per a la seva restauració (ja siguen necessàries per a treballar la fusta com l’envernissat). També cal aportar vernissos,cola, massilla, escates, pinzells, dissolvents, tints i fungicides. 
  • L’ alumne es farà càrrec de les peces que han de ser canviades en el moble que es farà servir per a la restauració (fusta, xapes o metalls decoratius).  

CONTINGUT
CONTINGUT: 
Teoria: 

- Coneixement bàsic sobre tipus de fusta i xapes. 

- Característiques de cada fusta (duresa i tipus de veta). 

- Detectar i diferenciar les clases de plagues que     
ataquen i destrueixen la fusta. 

- Tractament i tècniques d’aplicació dels 
fungicides per combatre aquestes 
plagues. 

- Tipus d’acabats en tints i vernissos. 

Práctica: 
- Destresa en les eines necessàries (xerrac, enformadors  
o gúbies, etc.) 

-Sanejament de les zones afectades i la seva substitució  
 amb fusta nova o xapa (encolat, subjecció amb  sergents). 

- Procés d’envernissat (escatat i procés
 per capes del vernís I tins). 

- Aplicació del fungicida I l’aïllament de la peça si és necessari. 
METODOLOGIA
  • El curs utilitza una metodologia oberta i adaptada als alumnes, mantenint sempre un caràcter divertit i amè, fomentant la paciencia per a aconseguir l’objetiu: un bon aprenentatge, motivador  i agradable. 
  • Es prioritzarà l'activitat pràctica i la realització d'exercicis amb atenció personalitzada.
  • Es fomentarà la participació activa i la col·laboració i relació entre els companys.
  • El curs es completarà amb la presentación del moble ja restaurat amb una  memoria fotogàfica del procés de restauració.  No hay comentarios:

Publicar un comentario