IDEARI UPG

PRINCIPIS I OBJECTIUS.

La Universitat Popular de Gandia, nascuda al si de l’Ajuntament de Gandia el 1983,  és un projecte de desenvolupament cultural, personal i de participació social dins del municipi per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L'oferta educativa, formativa i cultural proposada s'entén com un procés global i flexible, donant especial rellevància a l'entorn sociocultural i a la formació integral de les persones: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure junts i aprendre a ser.

La Universitat Popular de Gandia té com a finalitat promoure la participació social i l'Educació Continuada per a una millora de la qualitat de vida dels ciutadans/nes de la ciutat de Gandia; i facilitar l'accés de totes les persones a l'educació, la formació i als béns culturals del municipi.


Objectius
  1. Afavorir el desenvolupament integral de les persones incorporant en el processos de formació i sensibilització temes que incideixen significativament en el desenvolupament de les persones i comunitats.
  2. Desenvolupar la capacitat de participació dels ciutadans/anes en la vida social, cultural, política i econòmica.
  3. Fomentar les relacions humanes, la cooperació i el gaudi del temps de lleure en l'àmbit social.
  4. Propiciar la inserció i la participació activa en la societat prestant atenció als grups amb majors carències
  5. Afavorir i inculcar a l'individu una educació per l'oci, potenciant la creativitat,
  6. Oferir una àmplia opció formativa a la societat per donar resposta als diferents interessos
  7. Afavorir el desenvolupament de les capacitats bàsiques, promoció de l'autoestima l'adquisició i actualització de coneixements.
  8. Ajudar a les persones a descobrir el significat de les seues vides, contribuint a que aprenguen a gaudir de la creativitat personal, i dels beneficis que comporta el descobriment emocional i intel·lectual.
  9. Sensibilitzar, motivar i facilitar l'accés de tots els ciutadans i ciutadanes que ho desitgen, als béns i serveis educatius, formatius i culturals.
  10. Facilitar l'accés i la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació per a una millor adaptació a l'entorn mediàtic i evitar així els perills d'exclusió.

No hay comentarios:

Publicar un comentario