EDUCACIÓ CANINA

NOM DEL CURS:

INTRODUCCIÓ BÀSICA: COM CUIDAR I EDUCAR AL GOS

(Tallers de 10 h.)
Dissabtes.  9.30 - 11.30
Casa de la Natura (Parc Ausàs March)
Del 3 de novembre al 15 de desembreOBJECTIUS GENERALS:

CONÈIXER ELS PRINCIPIS BÀSICS PER A CUIDAR I EDUCAR AL GOS


ESPAIS I RECURSOS:

TAULES, CADIRES, PISSARRA, ESPAI OBERT PER A PRÀCTIQUES.


CONEIXEMENTS PREVIS RECOMANATS

NO SÓN NECESSARIS.


MATERIAL QUE HA D’ APORTAR L ‘ALUMNE:

LLIBRETA I BOLÍGRAF, (TEÒRICA )
CORRETJA, COLLARET, PREMIS (SALSITXA O SIMILAR) .
ES POT PORTAR GOS (NO SENT OBLIGATORI PER A LA PRÀCTICA).


CONTINGUTS:          

• ORIGEN DEL GOS
• LES RACES
• BASE D'ENSINISTRAMENT I INSTINTS
• MATERIAL I ELS SEUS REFORÇOS
• CUIDATS I HIGIENE.
• LEGISLACIÓ.
• PRÀCTIQUES D'ENSINISTRAMENT.


METODOLOGIA:

EL CURS COMPTA AMB MATERIAL D’ANOTACIONS EN PAPER PER A SEGUIR EN CLASSE.

EL CURS ÉS COMPLETA AMB EXPLICACIONS TEÒRICOPRÀCTIQUES EN L'AULA.

POSTERIORMENT ES FARAN SUPÒSITS PRÀCTICS EN ESPAI OBERT.

ES REALITZARÀ UNA PROVA DE CONEIXEMENTS TEÒRICS


ALTRES:


EL CURS UTILITZA UNA METODOLOGIA OBERTA I ADAPTADA A L'ALUMNAT, UTILITZANT SUPÒSITS PRÀCTICS I IMATGES PER A la FÀCIL ASSIMILACIÓ DEL CONTINGUT.

Impartit per Antonio Sánchez-Isasi Pastor i Baltasar Ferrer Chorro.No hay comentarios:

Publicar un comentario