DADES PER A L'INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

BASES
INSCRIPCIÓ

Podran inscriure’s totes les persones majors de 16 anys. El període d’inscripció és del 17 al 28 de setembre, als locals de la UPG o Centres Socials. La inscripció finalitza a les 13.00  h del dia 28.

MATRICULACIÓ

 La matriculació per als cursos i tallers quadrimestrals es realitzarà, una vegada acceptada, del 4   al 19 d'octubre. La matrícula finalitzarà a les 13.00 h del dia 19.
Per a les activitats, tallers i excursions la matrícula estarà oberta durant tot el curs. Les dates de matriculació  de cada activitat s’anunciaran amb suficient antelació.
La matriculació es formalitzarà a les oficines de la UPG: Plaça Loreto, 4


MATRÍCULA PER A TALLERS I EXCURSIONS
 • Els tallers i excursions tindràn un termini específic per a inscrure's abans de començar l'activitat 
 •  Les dates d'inscripció i matrícula es poden consultar en esta web, apartat de cursos. També s’anunciaran amb suficient antelació en EL FULL i la premsa comarcal.
 •  Les places són limitades. 
 •  Cada persona només podrà formalitzar dos inscripcions.


                                                                                                                                    
                HORARI OFICINES UPG              
 De dilluns a dijous:
 •  Matí, de 9 a 13.00 h
 •  Vesprada, de 17 a 19.30 h
Els divendres, de 9 a 13.00 h

DOCUMENTACIÓ per a la inscripció: DNI o NIE
DOCUMENTACIÓ per a la matriculació:
-Joves: Carnet Jove, Targeta 12:35. 
-Jubilats/pensionistes: carnet corresponent o  targeta daurada.
-L’imprés de pagament

PAGAMENT
Una vegada confirmada a les oficines de la UPG l' acceptació al/s curs/os, rebran un document per a fer l’ingrés bancari o pagament amb la targeta bancaria.  Aquest document hauran de tornar-lo, amb el segell del banc en el termini màxim de dos dies. En cas de no fer-ho així, es considerarà que la plaça queda vacant.
El rebut podrà abonar-se en qualsevol  entitat bancària col·laboradora. 

PREUS

 • El preu del curs quadrimestral és de 80 euros. *
 • Taller de 20 hores: 40 euros. *
 • Taller de 10 hores: 20 euros   
 • Senderisme i excursions al patrimoni natural,: 5 euros.
 • Excursions al Patrimoni Historicoartístic (Org. Associació d’Amics UPG): segons excursió, preus variables.
  Les visites guiades, "Gandia per dins", seran gratuïtes, però cal inscriure's
      *Les persones amb Carnet Jove, targeta 12:35, targeta daurada o de jubilat/pensionista tindran  un descompte del 20%. 
Queden excloses les excursions i activitats  d'un dia.

 • DURACIÓ DELS CURSOS
  Els cursos s'impartiran del  29 d'octubre del 2018  al 16 de febrer de 2019. Els tallers s’impartiran en les dates indicades al programa. Les vacances seran les que indique el calendari escolar.
  La data de les diferents activitats obertes s’anunciarà amb suficient antelació en El Full, i a les xarxes socials de la UPG.

  OBSERVACIONS

  -Places limitades.
  -La inscripció és gratuïta i delegable.
  -Una mateixa persona podrà inscriure’s només a dos cursos de la mateixa matèria.
  -En els cursos que les inscripcions superen el nombre de places ofertades, s’efectuarà un sorteig públic pel secretari general de la corporació a fi d’ajustar-ne l’oferta i la demanda. El procediment serà el següent: s’extraurà a l’atzar el número de la inscripció que obri la llista d’acceptació i es comptaran a partir d’aquest les places ofertades fins completar el curs. El número següent a l’última plaça admesa obrirà igualment una llista d’espera seguint l’ordre ascendent d’inscripcions.
  -EL SORTEIG es realitzarà el dia 2 d'octubre a les 10 h en l’Ajuntament de Gandia, i estarà obert al públic.
  -La matrícula és intransferible i no es tornarà el seu import una vegada començades les classes.
  -Les possibles despeses de material que origine cada curs seran sufragades pels propis alumnes.
  -Els alumnes hauran d’arreplegar el material i els efectes personals en acabar el curs. De no fer-ho així, la UPG no se’n fa responsable.
  - Els cursos, tallers i activitats que no superen un nombre mínim d'alumnes podran ser suspensos                                                                                                                   Més informació: 
  Tel: 96 295 95 15
  www.gandia.org
  upg@gandia.org
  http://universitatpopulardegandia.blogspot.com
  https://www.facebook.com/upg.gandia/

No hay comentarios:

Publicar un comentario